GRP-Профили се употребяват често като носещата част на различни конструкций. Тези профили издържат голяма тежест. Най-често се използват в GRP-Стълбища, причиствателни съоражения, подконструкций, платформи или като подпора.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm) c (mm)
6,7 40 1,8
30 10 4
31,5 17 3
39 25 4
40 10 4 x 5
40 40 5
50 40 2,5
60 20 5
100 50 5
100 100 8
120 60 6
150 75 6
150 75 8
150 75 10
150 150 10
200 100 6
200 100 10
200 200 15
300 150 12
300 300 13
500 200 15