Tolerancje wymiarów dla profili z TWS

Wymiary nominalne (mm)

 • B i H: ± 0,5 % minimalnie  ± 0,20 mm
 • B i H: ± 0,5 % minimalnie  ± 0,75 mm

Średnica prętów i rur

D, d (mm)

0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 -

 

D

± 0,20
± 0,30
± 0,35
± 0,40
± 0,45

 

d

± 0,20
± 0,30
± 0,35
± 0,40
± 0,45

Grubość ścianki profili otwartych i zamkniętych

Wymiary nominalne (mm) 

Grubość

0 - 2
2 - 5
5 - 10
10 -

 

T1

± 0,15
± 0,20
± 0,35
± 0,45

 

T2

± 0,30
± 0,35
± 0,45
± 0,50

Płaskość profilu w kierunku poprzecznym

Tolerancja
F < 0,008 X B mm

Rozmiar kątownika

Toleranjca
Y ± 1,5°

Prostoliniowość

Tolerancja (B i H są wymiarami całkowitymi szerokości i wysokości)

 • D < 0,002 x L2 dla sekcji z B lub H < 50 mm
 • D < 0,001 x L2 dla sekcji z B lub H ≥ 50 mm i < 100 mm
 • D < 0,0005 x L2 dla sekcji z B lub H ≥ 100 mm

Wygięcie

Tolerancja

 • V < 1,5° na metrze maksymalnie
  dla grubości < 5 mm
 • V < 1,0° na metrze maksymalnie
  dla grubości ≥ 5 mm

Długość przy docince

L + 20 / - 0 mm

Kąt cięcia

V ± 1,5°